rajKopu kresťanov verí vo stvorenie, a oprávnene, bez stvorenia nie je morálky, myslím,že učenie v Genesis 1:26-27 o človeku stvoreného na boží obraz je jedna z najdôležitejších veršov v biblí,ale ako kresťania máme strach z evolúcie,ktorá ,ako si niektorý myslia,je dávno dokázaná a Genesis ničí,je to však naozaj tak ?

 

Sú dva druhy evolúcie,mikro a makro. 

1.MIKRO-EVOLÚCIA: Je to zmena v rámci  druhu,druh sa nemení,z tohto nemusíme mať ako veriaci strach,neodporuje to stvoreniu druhov, tieto zmeny sú aj vedecky doložené a sú v poriadku.

2.MAKRO-EVOLÚCIA: Toto je už problém,ak toto platí,nemáme dôvod kázať o morálke či veriť božiemu slovu.Je však tento proces doložený ? Kuknime si výroky slávnych ľudí,čo sa tomuto venujú, a čo o tom tvrdia:

Michael Behe-biochemik: ,,Evolučná teória nikdy neobjasnila a z princípu ani nemôže objasniť zložité biochemické procesy,akými sú napríklad vznik oka,zrážanie krvi,videnie,fotosyntéza a kopu dalších,tvrdiť,že na tomto ma podiel samovolný proces nie je vôbec vedecké."

David Berlinski: ,,Evolučná teória je taká,aká bola vždy. Bez dôkazov,je to len nepresvedčivá ideológia."

David Raup-paleontolog: ,,Moderná veda vyvrátila mnoho mýtov od Darwina,v súčasnosti máme indícií k evolúcií ešte menej,než za čiasd Darwina, do 20 rokov si nemyslím,že sa môže udržať."

Carl Fieldrich: ,,To,prečo vedci neveria v stvorenie nie je na základe vedy,ale na základe poučiek vedy,ktorým bezmezne väčšina vedcov musí povinne veriť."

Bill Gates: ,,DNA je najzložitejší počítačový program v celom známom vesmíre."

R.Levontin: ,,Evolúcisa sa udržiava aj napriek tomu,že proti nej hovoria jasné dôkazy, len preto,že v súčasnej vede vládne materialistický pohlad na svet,nemôžeme Boha do neho vpustiť."

Toto bolo len pár ľudí,je ich ovela viac, doložené zmeny v rámci druhu máme krásne,moderná veda už dávno vyvrátila evolučné mýty,drží sa len preto,lebo lebo je dobrá ako ideológia. Ako kresťania nemáme žiadny dôvod báť sa o stvorenie,čiže aj prvej knihy Biblie.